Wednesday, November 11, 2009

guzel bi' gune aymis,,, yine. gunesmis aymis. hah. sozcuk oyunlarindan da bikmamis.

her seye ragmen,,,

her sey 'sevgiyle' baslar,

yas.

No comments:

Post a Comment